מאמרים > איך בוחרים לאיזה בית משפט לפנות? 
 
למרות שרבים מאתנו נאלצים לפנות לערכאות המשפטיות על מנת לפתור סכסוכים, מחלוקות ותביעות שונות, חלקנו הגדול לא יודע איזו סוגיה משפטית מתאימה לערכאה מסויימת. עורך הדין אהוד גולן עושה לכם קצת סדר בדברים:
 
בית המשפט לתביעות קטנות מאפשר לכל אדם לפנות אליו בנושאי תביעות כספיות, סכסוכים בנושאים צרכניים ומתן שירותים. חברה או תאגיד לא יוכלו לפנות בתביעה לבית משפט זה. יצויין, שאין הגבלה על צירוף מספר תובעים פרטיים יחד. הנתבע, לעומת זאת, אינו חייב להיות אדם פרטי, ויש להקפיד כי אם מוגשת תביעה נגד עסק, שאינו רשום כחברה, התביעה תוגש שמית נגד בעל העסק. סכום התביעה המקסימאלי בתביעות קטנות לא יעלה על כ- 30 אלף ש"ח, כאשר הסכום המדויק מתעדכן בכל שנה, בחודש ינואר, בהתאם לעלויות המדד. ההליך בבית המשפט לתביעות קטנות יהיה קצר, ברוב המקרים, ויסתכם בדיון אחד או שניים בלבד, וגם עלות האגרה להגשת תביעה נמוכה באופן משמעותי מהגשת תביעה בבית משפט "רגיל". פסיקת בית המשפט שוות ערך להחלטה המתקבלת בערכאה של בית משפט השלום, כלומר הערכאה הנמוכה ביותר. שימו לב: אסור לאותו אדם להגיש יותר מ-5 תביעות בשנה לבית המשפט לתביעות קטנות, לכן, כדאי לברור את הטובות מכולן.
 
בית משפט לעניינים מנהליים
או בכינויו "בג"ץ קטן" מטפל בסכסוכים ובעיות שבין הפרט לבין רשות מנהלית, כלומר: רשויות מקומיות, גופים ציבוריים וכו'. בין הנושאים הנידונים בבית משפט זה, אשר הינו, למעשה, בית משפט מחוזי היושב כבית משפט לעניינים מנהליים, ניתן למצוא עתירות נגד החלטות בענייני ארנונה, חינוך, רישוי עסקים, רשויות מקומיות, חופש המידע, שירותי תיירות, מכרזים וכיוצא בזה לצד ערעורים על החלטות של רשמים למיניהם, ותובענות מנהליות לפיצויים בגין מכרזים. פסיקות בית המשפט לעניינים מנהליים זהות להחלטות המתקבלות בערכאות בית משפט מחוזי.
 
לצד בתי המשפט הכלליים, פועלים במדינה בתי משפט ובתי דין העוסקים בעניינים ספציפיים, אשר החוק מעניק להם סמכות ייחודית, ומערכות חוקים ייחודיות הנוגעות לנושאי עיסוקם. על פי רוב, בתי הדין דנים בנושאים בהם יש להם סמכות ייחודית, לפיה לא ניתן להגיש את התובענה במקום אחר פרט לבית המשפט או בית הדין הספציפי.
 
בית משפט לענייני משפחה
הוקם במטרה לתת מענה לכל בעיה וסוגיה אשר עלולה להתעורר במסגרת סכסוך משפחתי תוך ריכוז ההתדיינות בין כל צדדי הסכסוך, לרבות כמובן הפן הכלכלי, בבית משפט אחד ובידי שופט אחד אשר עיקר הכשרתו בתחום ענייני המשפחה. לדברי עו"ד אהוד גולן, ניתן לפנות אל בית המשפט לענייני משפחה בנושאים כגון מזונות, חלוקת רכוש, אלימות במשפחה, ירושה וכדומה ואף בכל נושא אשר המעורבים בו הינם בני משפחה כמוגדר בחוק, אפילו אם נושא שכזה היה אמור להתברר בבית משפט אחר, ולו מהסיבה שמדובר בסכסוך בין בני משפחה.. מעמדו של בית משפט זה אף הוא זהה למעמד בית משפט השלום, ונחשב לבית משפט מיוחד, מקצועי.
 
בית הדין הרבני- גירושין, נישואין וכל מה שביניהם
 
הינו המקום היחיד שרשאי לדון בנושאי נישואין וגירושין בין בני זוג יהודים. כאשר מדובר בבני זוג שאינם יהודים, או שאחד מבני הזוג אינו יהודי, בית הדין הרבני לא ידון בעניין. בנוסף, רשאי בית הדין לדון, בתנאים מסוימים ומיוחדים, גם בנושאים הנוגעים לדיני אישות, ובכלל זה גם גיור, ואפילו בנושאים כלליים. "קיימים נושאים חופפים ומקבילים בין בתי הדין הרבניים לבתי המשפט לענייני משפחה", מדגיש עו"ד גולן "ולרוב "מירוץ הסמכויות" בין בתי המשפט יוחלט בהתאם לערכאה בה הוגשה התביעה לראשונה". הדיון בבית הדין הרבני ייעשה עפ"י דין תורה, וערעור על החלטה של בית הדין הרבני יוגש בפני בית הדין הרבני הגדול, הממוקם בירושלים.
 
בית המשפט לתעבורה- דו"חות, קנסות ועבירות בכביש
עוסק בעניינים פליליים בלבד, ומגיעים אליו בעקבות דו"ח תנועה שניתן, או כתב אישום שמוגש לאחר ביצוע עבירת תעבורה. קריאת האותיות הקטנות בגב דו"ח התנועה מגלה כי לכל אחד הזכות להגיע לבית המשפט לתעבורה ולטעון לחפותו בפניו, כאשר תשלום הדו"ח מראש, מבלי להגיע לבית המשפט, דינו כהודאה בבית המשפט על ביצוע העבירה. בנוסף, כדאי לדעת, אומר עו"ד אהוד גולן, "שבתי המשפט לתעבורה הינם מהעמוסים ביותר במדינה ומומלץ להצטייד בהרבה סבלנות וסובלנות". פסיקתו שוות ערך להחלטה המתקבלת בערכאה של בית משפט השלום.
 
בית הדין לעבודה- כל מה שקורה ביניכם ובין המעסיק
מרכז תחת ערכאה אחת את כל הסוגיות המשפטיות המתעוררות במסגרת יחסי עבודה בין עובד למעביד, כולל השאלה האם התקיימו יחסי עבודה בין הצדדים. בין היתר, ניתן לפנות לבית הדין לעבודה בשאלות הנוגעות, כמובן, לאי תשלום או הלנת שכר, אי תשלום זכויות סוציאליות כגון הבראה, ימי חופשה וכד', שאלות בנוגע ליחסי עובד-מעביד, הבטחת הכנסה, ערעורים על החלטות המוסד לביטוח לאומי ועוד. ניתן לתבוע אדם פרטי כמו גם תאגיד, ובלבד שנושא התביעה יתאים לעניינים בהם מוסמך בית הדין לעבודה לדון, כבית משפט מקצועי ומיוחד לעניינים אלו. "את התביעה", מציין עו"ד גולן, "יש להגיש לבית הדין האזורי המצוי במחוז בו נמצא מקום העבודה של העובד או מקום ביצוע העבודה בפועל. במקרים מסוימים, ניתן יהיה להגיש את התביעה לבית הדין הממוקם במחוז בו נמצא מקום מגוריו של העובד".
 
בנושאים אחרים תוכלו לפנות בתביעה לבית משפט השלום או המחוזי, תלוי בנושא התובענה, ובשאלה העיקרית: מהו בית המשפט המוסמך לדון בעניינכם..רצוי לזכור שבית משפט השלום דן בתביעות אזרחיות בשווי של עד 2.5 מיליון ₪ וברוב העניינים הנוגעים למקרקעין. לבית המשפט המחוזי סמכות לדון בכל העניינים שאינם בסמכותו של כל בית משפט או בית דין אחר, לצד סמכות לדון בערעורים. לבית המשפט העליון תגיעו אם תבקשו לערער על החלטת בית המשפט המחוזי או במקרים מיוחדים.
 
לכן, אם ברצונכם לפנות לבית המשפט, אנא בדקו, תחילה, מהו בית המשפט המתאים לפנייתכם, ותמיד, ממליץ בחום עו"ד אהוד גולן, כדאי למצוא לכם מלווה לדרך. רצוי, כמובן, עורך דין.

חזרה לרשימה

נבנה ע"י היפטק בניית אתרים ,עיצוב אתרים

עיצוב האתר – INBAL DESIGN STUDIO